De Organisatie

Veiligheid staat voorop bij het Repair Café. De Stichting Repair Café Nederland heeft voor reparateurs een handleiding gemaakt over veilig werken in het Repair Café. Daarnaast heeft het Haagse Repair Café zelf ook een beknopt overzicht met de belangrijkste veiligheidsaanwijzingen opgesteld.

Voor het eerste Haagse Repair Café op 11 oktober 2011, werkten het Haags Milieucentrum en Stichting Repair Café samen. Die eerste editie werd gehouden in het Nutshuis, hartje binnenstad. Hier vindt u het verslag van deze avond.

Dat eerste Repair Café smaakte naar meer. Dat vond ook de gemeente Den Haag, die de stadsboerderijen als locatie aanbood. Dankzij dit initiatief kon het Repair Café in de loop van het jaar elke wijk van Den Haag minstens één keer aandoen.

Daar bleef het niet bij. Verschillende keren vond het Repair Café Den Haag ook elders onderdak, zoals in een wijkcentrum en in woon-werkgemeenschap De Grote Pyr. Weet u ook een geschikte locatie? Geef die dan aan ons door via de knop Contact!

Per 29 oktober 2013 is Repair Café Den Haag een stichting geworden.
Het bestuur bestaat uit:

 • Karina Baarda – voorzitter
 • Huib van de Donk – penningmeester
 • Esther Reilink – secretaris
 • Rob Jamin – algemeen bestuurslid
 • Jurgen Eijsink – algemeen bestuurslid

De verrichtingen van ons Repair Café kunt u inzien:

Kengetallen SRCDH 2019
Kengetallen SRCDH 2018
Kengetallen SRCDH 2017
Kengetallen SRCDH 2016
Kengetallen SRCDH 2015
Kengetallen SRCDH 2014
Kengetallen SRCDH 2013

De statuten van de stichting kunt u downloaden en bekijken.
Statuten Stichting Repair Café Den Haag

Aanvullingen i.v.m. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

WBTR regels

Hieronder kunt u de jaarrekeningen van afgelopen jaren bekijken en downloaden.

Jaarrekening Stichting Repair Café Den Haag 2022
Jaarrekening Stichting Repair Café Den Haag 2021
Jaarrekening Stichting Repair Café Den Haag 2020
Jaarrekening Stichting Repair Café Den Haag 2019
Jaarrekening Stichting Repair Café Den Haag 2018
Jaarrekening Stichting Repair Café Den Haag 2017
Jaarrekening Stichting Repair Café Den Haag 2016
Jaarrekening Stichting Repair Café Den Haag 2015
Jaarrekening Stichting Repair Café Den Haag 2014
Jaarrekening Stichting Repair Café Den Haag 2013

De Raad van Toezicht van de stichting Repair Café Den Haag bestaat uit Ineke van der Wel,  Chris Venema en Lennart van der Linde.

Stichting Repair Café Den Haag heeft de ANBI-status


ANBI-goedgekeurddoel mini

 • Het RSIN 853319984
 • Doelstelling van de SRCDH
  Het organiseren van bijeenkomsten waarbij mensen kapotte goederen van thuis meenemen en onder begeleiding van deskundige vrijwilligers kunnen repareren dan wel door de reparateurs laten repareren en waarbij mensen met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact worden gebracht, bieden van ontplooiingsmogelijkheden aan de vrijwilligers
 •  De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan van SRCDH:
  SRCDH streeft naar werken in vaste locaties, in ieder stadsdeel één. Het streven is in ieder geval iedere derde zaterdag Repair Café te organiseren. Naast deze zaterdagen worden Repair Cafés georganiseerd bij bijzondere gelegenheden, zoals een stedelijke duurzaamheidsdag. Er is een nauwe samenwerking met de Haagse stadsboerderijen Er is aandacht voor kinderen: er wordt ruimte gecreëerd om te knutselen, zodat kinderen leren ontdekken hoe de werking van elektrische en andere apparaten is. Er wordt ingezet op sociale binding; er is oog voor eenzamen, mensen worden uitgenodigd voor activiteiten in de wijk SRCDH verkent de mogelijkheden tot samenwerking met (praktijk)scholen om zo jongeren actief te laten participeren in RC Den Haag en zo ook hun instroommogelijkheden te verbeteren in de diverse beroepsgroepen. SRCDH bevordert deskundigheid van reparateurs, o.m. tijdens regiodagen.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel.

U kunt het volledige beleidsplan downloaden.

Wij zouden onze pool van vaste vrijwilligers graag verder uitbreiden. Daarom zoeken we nog:

1.  mensen die handig zijn met

 • kleding/textiel
 • elektrische apparaten (van keukenmachines tot grasmaaiers)
 • computers
 • meubels/houten voorwerpen/fietsen
 • en die het leuk vinden hun kennis te delen met buurtgenoten en regelmatig als reparatie-deskundige in het Repair Café aanwezig kunnen zijn;

2. mensen die kunnen organiseren, contacten onderhouden met de locaties en reparateurs, verstand hebben van fondsenwerving en financiering;

3. mensen die de bezoekers welkom heten, inschrijven, zorgen voor koffie en thee en als aanspreekpunt fungeren.

Voelt u zich aangesproken? Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden? Stuur dan een e-mail naar repaircafe.denhaag@gmail.com

 Privacy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.repaircafedenhaag.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Contactformulieren

Als je je aanmeldt als vriend bewaren we alleen je naam en e-mailadres om je te kunnen benaderen o.a. voor een uitnodiging deel te nemen aan een bijzonder Repair Café.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

– Analytics

Het statistiek programma van WordPress waarmee deze website is gemaakt, houdt bij hoeveel bezoekers onze site bezocht hebben, inclusief IP-adres, besturingssysteem en browser. Deze gegevens worden door ons jaarlijks gewist.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *