Aanmelden als Vriend van het Repair Cafe

Wordt Vriend van Repair Café Den Haag voor €25 per jaar:

* een steun voor de vrijwilliger
* een bijdrage aan de materialen
* iedere maand een digitale nieuwsbrief

U kunt het bedrag van €25 overmaken op bankrekeningnummer NL 09 TRIO 07 8881 0278 t.n.v. Stichting Repair Café Den Haag
o.v.v. Vriendenclub en uw naam.

U kunt u met een e-mail als vriend aanmelden: repaircafe.denhaag@gmail.com