Nieuwsbrief augustus 2021

Beste lezer,

Wat was het fijn om, na een lange onderbreking, op 13 juli jl. in het Zuiderparktheater weer een Repair Café Den Haag te houden! Een warme ontvangst, fijne plek, enthousiaste vrijwilligers, blije bezoekers en o ja: veel geslaagde reparaties. Dat smaakte absoluut naar meer. En we hebben goed nieuws: ons eerstvolgende Repair Café houden we op zaterdag 4 september, tussen 11.00 en 13.00, in het Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1 (Archipel).

Voorlopig houden we vast aan de opzet die we het afgelopen najaar ook gebruikten toen we na een lange Corona-pauze enkele bijeenkomsten konden organiseren voor de boel weer op slot ging. Dat betekent dat het er wat anders aan toe zal gaan dan u, en wijzelf, gewend zijn. De grootste veranderingen op een rijtje:

  • Per bijeenkomst is slechts een klein aantal reparateurs actief zodat zij voldoende afstand van elkaar en van de bezoekers kunnen houden.
  • Inschrijving gebeurt niet ter plaatse maar vooraf, per tijdsblok van een half uur. Zo spreiden we de aanloop van bezoekers.
  • U kunt slechts één voorwerp ter reparatie aanbieden (dus niet langer één voorwerp per categorie)

Uiteraard geldt verder: kom alleen, hou te allen tijde voldoende afstand van anderen, reinig uw handen vaak en grondig en blijf thuis indien u klachten heeft.

Heeft u thuis iets staan of liggen waarvan u hoopt dat het op 4 september met hulp van het Repair Café gerepareerd kan worden? Dan kunt u zich aanmelden via deze linkhttps://forms.gle/Z7Kx8QqcBdV2wtpQ9

Indien we u een plekje kunnen toewijzen ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail met daarin ook het tijdstip waarop u welkom bent. Het kan zijn dat u in eerste instantie bericht krijgt dat u op een reservelijst komt maar er later alsnog een plekje voor u blijkt te zijn. Ook dan ontvangt u van ons een bevestiging dat u welkom bent.

Geen plekje gereserveerd of geen bevestiging ontvangen? Dan heeft het geen zin om 4 september te komen omdat de reparatiecapaciteit zoals gezegd zeer beperkt zal zijn. Mocht het 4 september niet lukken dan hopen we dat we u later dit najaar, wanneer we hopelijk weer met enige regelmaat bijeenkomsten kunnen organiseren, wèl kunnen helpen. We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Esther

Namens Repair Café Den Haag

E-mailadres, Website, Facebook, Twitter, Repair Café nieuwsbrief