Nieuwsbrief oktober 2020

Beste lezer,

Met heel veel plezier hebben we in het vroege najaar weer twee Repair Café’s georganiseerd. Natuurlijk ging het allemaal anders dan we gewend waren en konden we, vanwege de aanmeldplicht, veel minder bezoekers verwelkomen dan normaal. Toch was het hartstikke fijn om, met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften, u weer te verwelkomen en de nodige spullen van een vroegtijdige reis naar de afvalberg te redden.
Helaas blijven de corona-cijfers flink stijgen. We hadden als bestuur van het Repair Café dan ook net besloten om voorlopig geen bijeenkomsten meer te organiseren, een besluit dat eerder vanavond tijdens de persconferentie bekrachtigd werd met de oproep het sociaal verkeer drastisch te beperken. Hoe belangrijk, en leuk, wij het Repair Café ook vinden, het zorgt wel voor een ‘niet-essentieel’ samenzijn van mensen uit verschillende huishoudens. Het Repair Café dat tentatief gepland was voor 24 oktober gaat dus NIET door.
Zoals gezegd hebben we twee mooie Repair Café’s kunnen organiseren. Als er een corona-veiligheidsexamen zou bestaan denk ik dat we daar met vlag en wimpel voor zouden zijn geslaagd. Iedereen, zowel vrijwilliger als bezoeker, heeft zich daar helemaal veilig gevoeld. We blijven de ontwikkelingen natuurlijk volgen en voorbereidingen treffen zodra we denken dat een Repair Café weer tot de mogelijkheden behoort. We informeren u hier dan via de nieuwsbrief en onze website over. Tot die tijd hoop ik dat het u en uw dierbaren goed blijft gaan.
Met vriendelijke groet,
Esther

Namens Repair Café Den Haag
E-mailadres, Website, Facebook, Twitter, Repair Café nieuwsbrief