Nieuwsbrief Repair Café december 2017

Beste lezer,

Repair Café Den Haag leidt een zwervend bestaan: als rondreizend circus proberen we alle stadsdelen met enige regelmaat aan te doen. Maar de ‘repareerbehoefte’ in onze mooie stad is groot en we zijn dan ook altijd blij wanneer een nieuw zelfstandig Repair Café van start gaat. Op dit moment zijn er actieve Repair Cafés in Laak (Vadercentrum), in Rustenburg-Oostbroek, in Wateringseveld en in Mariahoeve. En daar komt komend weekend Repair Café Scheveningen bij! Op zondag 3 december tussen 12.00 en 15.00 bent u, met uw kapotte huisraad, van harte welkom bij Uw Winkeltje, Keizerstraat 118. En als u denkt: ‘Hé, ken ik die vrijwilliger niet ergens van?’ dan kan dat kloppen: sommige van onze vrijwilligers zijn zo enthousiast dat ze Repair Café Scheveningen graag een handje helpen bij hun allereerste Repair Café.

Ons eigen Repair Café, alweer het laatste van 2017, is op zaterdag 16 december tussen 11.00 en 13.00  bij Centraal Wonen Houtwijk, Albert Schweitzerlaan 2 t/m 68 (stadsdeel Loosduinen). Het begint ondertussen bijna traditie te worden dat we het seizoen afsluiten bij deze prachtige woongemeenschap!

U weet het: van weggooien houden we niet. Ook niet van het voortijdig vervangen van computers. In april 2017 stopte Microsoft echter met de uitgebreide ondersteuning van Windows Vista. Eerder is de ondersteuning van Windows XP al beëindigd. Wilt u uw oude Windows Vista computer blijven gebruiken? Of uw nog oudere Windows XP computer? U kunt uw computer meenemen naar ons Repair Café en wij vervangen Windows dan door Linux, geschikt om o.m. internet te gebruiken, te e-mailen, met een officepakket, en allerlei geluid-, beeldsoftware te werken. Zie voor meer informatie onze website. Wilt u Linux op uw computer laten plaatsen mail (repaircafe.denhaag@gmail.com) dan onder vermelding van de gegevens van uw computer (merk, model en liefst ook de grootte van het werkgeheugen [RAM]). Ons Linux-team is 16 december op volle sterkte aanwezig dus we kunnen als het goed is meerdere mensen helpen.

Een reparatie bij het Repair Café gratis. Een vrijwillige bijdrage in onze fooienpot als waardering voor de moeite die onze vrijwilligers zich getroosten wordt echter zeer gewaardeerd: daarmee kunnen we onze kosten dekken. En mensen die ons een bijzonder warm hart toedragen kunnen voor € 25 per jaar Vriend van Repair Café Den Haag worden.

Meer informatie over het Repair Café van Den Haag kunt u vinden op onze website en ook op onze Facebook-pagina

Met vriendelijke groet,
Esther
Namens Repair Café Den Haag

E-mailadres, Website, Facebook, Twitter, Repair Café nieuwsbrief