Nieuwsbrief Repair Café januari 2017

Beste lezer,

Dit najaar kon u op onze Facebook-pagina al lezen dat de Zweedse overheid van plan was om de belasting op reparaties drastisch te verlagen (van 25% naar 12%) zodat het repareren van spullen “rationeel economisch gedrag” wordt. Dit wetsvoorstel is ondertussen aangenomen en sinds 1 januari ingevoerd. Lees er hier meer over. Wellicht kunnen de Zweden de 180 ondertekenaars die het Nationaal Grondstoffenakkoord afgelopen dinsdag ondertekenden inspireren? De noodzaak om anders met grondstoffen en afval om te gaan wordt ook hier wel ingezien: aan concrete plannen (en uitvoering daarvan) is in Nederland zeker nog wel behoefte!

Tot die tijd (en daarna ook vast nog wel) bestaat er vast en zeker behoefte aan Repair Cafés. Gelukkig voor u hebben we een actieve maand voor de boeg met  twee Repair Cafés op mooie plekken in onze stad. Allereerst op zaterdag 4 februari, tussen 11.00 en 13.00, wanneer we op een  historische locatie te vinden zijn. Die dag zijn we te gast bij restaurant de Hagedis in de voormalige ‘Hoogere Burgerschool’ (later meisjesschool en nog weer later MEAO) aan de Waldeck Pyrmontkade 116 (Zeeheldenkwartier, stadsdeel Centrum). Dit historische gebouw uit 1907, in de volksmond bekend als De Grote Pyr, is sinds 2002 een woon- en werkpand waar altijd wel iets te beleven is (van Ierse volksdans tot fun swing) en waar vele creatieve bedrijfjes hun thuis hebben gevonden. Benieuwd wat er van uw voormalige klaslokaal is geworden? Tijdens het Repair Café zullen rondleidingen door het pand worden georganiseerd.

Drie weken later, op zaterdag 25 februari, verkassen we naar Mariahoeve (stadsdeel Haagse Hout). Die dag vindt u ons tussen 11.00 en 13.00 bij het Milieuservicepunt op de stadsboerderij Reigershof, Reigersbergenweg 282. Ook dan een leuke extra activiteit: Tijdens het wachten op uw beurt kunt u bij Milieueducatie van oud papier zaaipapier maken. Zo krijgt oud papier een tweede kans en u straks mooie bloemen in uw tuin of op het balkon!

Van weggooien houden we niet. Ook niet van het voortijdig vervangen van computers. In april 2017 stopt Microsoft echter met de uitgebreide ondersteuning van Windows Vista. Eerder is de ondersteuning van Windows XP al beëindigd. Wilt u uw oude Windows Vista computer blijven gebruiken? Of uw nog oudere Windows XP computer? U kunt uw computer of laptop meenemen naar ons Repair Café en wij vervangen Windows dan door Linux, geschikt om o.m. internet te gebruiken, te e-mailen, met een officepakket, en allerlei geluid-, beeldsoftware te werken. Zie voor meer informatie onze website. Wilt u Linux op uw computer laten plaatsen mail (repaircafe.denhaag@gmail.com) dan wanneer u van plan bent te komen onder vermelding van de gegevens van uw computer (merk, model en liefst grootte van het werkgeheugen [RAM]).

Zien we u snel?

Met vriendelijke groet,

Esther

Namens Repair Café Den Haag

E-mailadres, Website, Facebook, Twitter, Repair Café nieuwsbrief